Wichtige Meldung!

+++ 50m-Sportbecken für Bahnenzieher bis einschl. Di., 20. August 2024, gesperrt (siehe Details unten) +++

+++ Bis einschl. Mo., 19. August 2024: Start "Ferienspaß auf dem Mega-Aquatrack" (11-17 Uhr) +++

+++ Bis einschl. Di., 20. August 2024: Keine Nutzung des Sportbeckens für Bahnenzieher. Ausweichmöglichkeiten ins Südbad & in den Selbachpark. Mehrfachcoin-Besitzer können EINZEL-Quittungen oder Belege der Besuche in städtischen Bädern Hamms sammeln und diese im Anschluß der Ferien bei uns vorelegen. Wir buchen die bezahlten Einheiten dann 1:1 kostenlos auf den Mehrfachcoin für`s Maximare-Sportbecken +++

 

 

 

 

zur Webseite
Maximare

Swimming bath rules

Please note!

Dear guests, you will find below the translation of our swimming bath rules in different languages. We kindly ask you to read and follow the swimming bathing rules in order to guarantee a pleasant stay for everyone. 

Swimming bath rules

Sprache Unsere Badregeln

 1. Der Badbesuch ist nur mit Badebekleidung und Hygieneartikeln Badehose / Bikini /Burkini / Handtuch etc. erlaubt.
 2. Vor dem Schwimmen muss geduscht werden.
 3. Mitgebrachte Speisen sind ausschließlich im ausgewiesenen Picknickbereich zu konsumieren.
 4. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.
 5. Nach Badeschluss ist die Therme sofort zu verlassen.
 6. Respektiere andere Bevölkerungsgruppen und halte den gebührenden- und angemessenen Abstand (mindestens eine Armlänge) zu Kindern und Frauen.

Sprache Swimming bath rules

 1. The bath visit is allowed only with swimwear and hygiene items swimming trunks/ bikini /burkini/towel etc.
 2. A shower must be taken before swimming.
 3. Food brought in will be consumed only in the designated picnic area.
 4. The instructions of the staff must be followed.
 5. Leave the spa immediately after closing time.
 6. Respect other groups of people and keep a proper distance (at least one arm's length) from children and women.

Sprache Règlement de piscine

 1. L'accès à la piscine n'est autorisé qu'avec un maillot de bain et des articles d'hygiène : maillot de bain / bikini / burkini / serviette, etc.
 2. La douche est obligatoire avant de se baigner.
 3. La nourriture apportée doit être consommée exclusivement dans l'aire de pique-nique désignée.
 4. Les instructions du personnel doivent être respectées.
 5. Les thermes doivent être quittés immédiatement après la fermeture du bain.
 6. Respecter les autres groupes de population et se tenir à une distance appropriée (au moins une longueur de bras) des enfants et des femmes.

Sprache Нашите правила за къпане

 1. Къпането е разрешено само с бански костюми и хигиенни артикули бански / бикини / буркини / кърпа и т.н.
 2. Преди плуване трябва да се вземе душ.
 3. Внесената храна трябва да се консумира само в определената зона за пикник.
 4. Инструкциите на персонала трябва да се спазват.
 5. Напускайте термалната баня веднага след края на работното време.
 6. Уважавайте другите групи хора и се дръжте на правилно и подходящо разстояние (поне на една ръка разстояние) от деца и жени.

Sprache Regulamentul nostru privind piscina

 1. Accesul în incinta băii termale este permis numai cu costum de baie și articole care țin de igienă costum de baie/bikini/burkini/prosop etc.
 2. Înainte de înot se va face un duș.
 3. Alimentele se vor consuma numai în zona desemnată pentru picnic.
 4. Se vor respecta instrucțiunile personalului.
 5. Centrul cu apă termală se va părăsi imediat după ora de închidere.
 6. Se vor respecta celelalte grupuri de persoane și se va părtra o distanță corespunzătoare și adecvată (cel puțin la o lungime de un braț) față de copii și femei.

Sprache Rêbazên me yên ji bo hewzê

 1. Serdana hewzê tenê bi cil û bergên avjeniyê û tiştên paqijiyê (bikinî/burkinî/destmal û hwd.) tête destûr kirin.
 2. Pêwîste kû hûn berî avjeniyê serê xwe bişon.
 3. Tiştên xwarinê kû hûnê bi xwe va bi hev tînin divê bi taybetî li qada pîknîkê ya diyarkirî de were vexwarinê.
 4. Divê talîmatên karmendan werin şopandinê û bi cîh kirinê.
 5. Divê hemamên termal piştî girtina hewzê tavilê bên terk kirinê.
 6. Divê rêza komên gelan yên din were girtin û divê dûrbûnekê minasîp û guncaw (herî kêm bi dirêjahiya yek destê) ji zarok û jinan re were girtin.

Sprache قواعد حمام السباحة لدينا

1. لا یُسمح بدخول حمام السباحة إلا بعد ارتداء ملابس السباحة ووجود الأدوات الصحیة وھي سروال السباحة 

(المایوه) / البكیني / المنشفة إلخ.

 

2. یجب الاستحمام قبل السباحة.

 

3. لا یجوز تناول الأطعمة التي تحضرھا معك إلا في الأماكن المخصصة لتناول الوجبات الخفیفة.

 

4. یجب الاتباع التام لأوامر الموظفین.

 

5. بعد الانتھاء من السباحة یجب مغادرة الحمام الحراري.

 

6.  تعامل باحترام مع جمیع فئات المواطنین وحافظ على مسافة التباعد الأخلاقیة الملائمة (بطول ذراع واحد على

الأقل) تجاه الأطفال والسیدات.

Sprache Pravila za korištenje bazena

 1. Posjet bazenu isključivo je odobren u odjeći za kupanje i s higijenskim artiklima kupaćim gaćama / bikinijem / burkinijem / ručnikom itd.
 2. Prije plivanja obavezno je tuširanje.
 3. Sa sobom donesena hrana isključivo se smije konzumirati u označenom području za piknik.
 4. Upute osoblja se moraju poštivati.
 5. Nakon završetka kupanja termu se mora odmah napustiti.
 6. Poštuj druge narodne skupine i drži pristojan i primjeren razmak (najmanje jednu duljinu ruke) prema djeci i ženama.

Sprache Наші правила купання

 1. Відвідування купалень дозволено лише в одязі для купання та предметах гігієни плавки/бікіні/буркіні/рушник та ін.
 2. Перед плаванням необхідно прийняти душ.
 3. Привезену з собою їжу слід вживати виключно у спеціально відведеному місці для пікніка.
 4. Необхідно виконувати вказівки персоналу.
 5. Термальні купальні необхідно залишити одразу після закінчення купання.
 6. Поважайте інші групи населення та тримайтеся на належній та відповідній відстані (принаймні на відстані витягнутої руки) від дітей та жінок.

Sprache Наши правила купания

 1. Посещение купален разрешено только в одежде для купания и предметах гигиены плавки/бикини/буркини/полотенце и пр.
 2. Перед плаванием необходимо принять душ.
 3. Привезенную с собой еду следует употреблять исключительно в специально отведенном месте для пикника.
 4. Необходимо выполнять указания персонала.
 5. Термальные купальни необходимо покинуть сразу после окончания купания.
 6. Уважайте другие группы населения и держитесь на надлежащем и подобающем расстоянии (по крайней мере, на расстоянии вытянутой руки) от детей и женщин.